Pracownik magazynu UPS

Szukasz wszechstronnego stanowiska jako pracownik magazynu? Dobre wie?ci!

Poszukujemy wszechstronnych pracowników magazynowych dla ameryka?skiej firmy logistycznej w Venlo i Roermond! Istniej? ró?ne lokalizacje i dzia?y. Warto wiedzie?, ?e w tym magazynie cz?sto mówi si? po angielsku.

Och, miejsce

Na pocz?tku dnia zaczynasz od spotkania, podczas którego dzielisz si? zadaniami i omawiasz prac?. Twój dzie? pracy sk?ada si? z ró?nych zada?. Kompletacja, za?adunek lub roz?adunek, pakowanie, odbiór zamówie? i przyjmowanie zwrotów. Dbasz o to, aby wszystkie zadania zosta?y wykonane, a magazyn na koniec dnia wygl?da? dobrze. Robisz to razem ze zgranym zespo?em wspó?pracowników, którzy zawsze s? dla siebie nawzajem. Warto wiedzie?, ?e w tym magazynie cz?sto mówi si? po angielsku.

O co Ci? prosimy?

 • Jeste? dost?pny na pe?en etat;
 • Jeste? silny fizycznie;
 • Dobrze w?adasz j?zykiem angielskim;
 • Masz do?wiadczenie w logistyce;
 • Potrafisz gra? w zespole i lubisz pracowa? z innymi;
 • Masz proaktywn? postaw? do pracy i lubisz przejmowa? inicjatyw?.

Co Ci oferujemy?

 • Praca na pe?en etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
 • Godziny pracy ró?ni? si? od zmiany dziennej lub 2 zmianowej;
 • Stawka godzinowa brutto w wysoko?ci 13,27 € dla wszystkich grup wiekowych;
 • Dodatek zmianowy od 19:00 w wysoko?ci 25%;
 • Szansa na d?ugoterminowy kontrakt bezpo?rednio z klientem w przypadku dobrych wyników.

Proces aplikacji

Zapraszamy do aplikowania. Chcieliby?my us?ysze?, dlaczego jeste? za tego klienta chcesz pracowa? i dlaczego uwa?asz, ?e nadajesz si? na to stanowisko. Oczywi?cie chcieliby?my otrzyma? równie? Twoje CV. Mo?esz wys?a? to e-mailem na adres jobs@upforce.com.

Tagged as: 32 - 40 uur

Geïnteresseerd?

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.

Cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook voor marketing en social media doeleinden (laten zien van gepersonaliseerde advertenties). Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en kun je jouw voorkeuren opslaan. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Selecteer taal